Правила и условия

Настоящите общи условия ("Споразумение") определят общите условия за използването от Ваша страна на vpn.com ("Уебсайт" или "Услуга") и всички свързани с него продукти и услуги (наричани общо "Услуги"). Настоящото споразумение е правно обвързващо между Вас ("Потребител", "Вие" или "Вашето") и VPN.com LLC ("VPN.com LLC", "ние", "нас" или "нашето"). С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с условията на настоящото Споразумение. Ако сключвате това Споразумение от името на предприятие или друго юридическо лице, Вие заявявате, че имате право да обвържете това лице с това Споразумение, като в този случай термините "Потребител". "Вие" или "Вашето" се отнасят за такова юридическо лице. Ако нямате такива правомощия или ако не сте съгласни с условията на настоящото Споразумение, не трябва да приемате настоящото Споразумение и не можете да имате достъп и да използвате Уебсайта и Услугите. Вие потвърждавате, че настоящото Споразумение е договор между Вас и VPN.com LLC, въпреки че е в електронен вид и не е физически подписано от Вас, и урежда използването на Уебсайта и Услугите от Ваша страна.

Сметки и членство

За да използвате Уебсайта и Услугите, трябва да сте навършили поне 13 години. Като използвате Уебсайта и Услугите и като се съгласявате с настоящото Споразумение, Вие гарантирате и заявявате, че сте навършили 13 години. Ако създадете акаунт на Уебсайта, Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на Вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта, и за всички други действия, предприети във връзка с него. Възможно е да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на невярна информация за контакт от какъвто и да е вид може да доведе до прекратяване на профила ви. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или за други нарушения на сигурността. Няма да носим отговорност за никакви действия или бездействия от ваша страна, включително за всякакви щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, деактивираме или изтрием акаунта ви (или част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на това Споразумение или че поведението или съдържанието ви биха могли да навредят на репутацията и добрата ви репутация. Ако изтрием акаунта Ви по горепосочените причини, нямате право да се регистрирате отново за нашите Услуги. Можем да блокираме Вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали (наричани общо "Съдържание"), които предоставяте на Уебсайта в хода на използването на Услугата. Вие носите пълната отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, уместността и собствеността върху интелектуалната собственост или правото на използване на цялото предоставено Съдържание. Ние можем да наблюдаваме и преглеждаме Съдържанието на Уебсайта, предоставено или създадено от Вас при използване на нашите Услуги. Предоставяте ни разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на Вашия потребителски акаунт единствено както е необходимо за целите на предоставянето на Услугите за Вас. Без да ограничаваме която и да е от тези декларации или гаранции, ние имаме правото, макар и не задължението, по наша преценка да откажем или премахнем всяко Съдържание, което по наше обосновано мнение нарушава някоя от нашите политики или е вредно или неприемливо. Също така ни предоставяте лиценз да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, променяме, публикуваме или разпространяваме Съдържанието, създадено от вас или съхранено във вашия потребителски акаунт, за търговски, маркетингови или други подобни цели.

Фактуриране и плащания

Задължавате се да заплащате всички такси или начисления по сметката си в съответствие с таксите, начисленията и условията за фактуриране, които са в сила към момента, в който таксата или начислението са дължими и изискуеми. Когато Услугите се предлагат на базата на безплатен пробен период, плащането може да бъде изискано след края на безплатния пробен период, а не при въвеждане на данните за фактуриране (което може да бъде изискано преди началото на безплатния пробен период). Ако за Услугата, за която сте се абонирали, е разрешено автоматично подновяване, ще бъдете таксувани автоматично в съответствие с избрания от вас срок. Ако по наша преценка покупката ви представлява високорискова транзакция, ще поискаме да ни предоставите копие от валиден документ за самоличност със снимка, издаден от правителството, и евентуално копие от скорошно банково извлечение за кредитната или дебитната карта, използвана за покупката. Запазваме си правото да променяме продуктите и техните цени по всяко време. Също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем, по наша преценка, да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или в рамките на един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или фактуриране/телефонен номер, предоставени в момента на извършване на поръчката.

Точност на информацията

Понякога на Уебсайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, наличност, промоции и оферти. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчки, ако някоя информация на Уебсайта или в Услугите е неточна, по всяко време и без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си). Не поемаме задължение да актуализираме, променяме или разясняваме информацията на Уебсайта, включително, без ограничение, информацията за цените, освен ако това не се изисква по закон. Никаква посочена дата на актуализация или обновяване, приложена на уебсайта, не трябва да се приема като указание, че цялата информация на Уебсайта или Услугите е променена или актуализирана.

Услуги на трети страни

Ако решите да активирате, да получите достъп или да използвате услуги на трети страни, имайте предвид, че вашият достъп и използване на такива други услуги се уреждат единствено от условията на тези други услуги, включително, без ограничение, тяхното съдържание или начина, по който те обработват данни (включително вашите данни), или всяко взаимодействие между вас и доставчика на такива други услуги. Вие неотменимо се отказвате от всякакви претенции към VPN.com LLC по отношение на такива други услуги. VPN.com LLC не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с Вашето разрешаване, достъп или използване на такива други услуги, или Вашето разчитане на практиките за защита на личните данни, процесите за сигурност на данните или други политики на такива други услуги. Възможно е да се наложи да се регистрирате или да влезете в такива други услуги на съответните им платформи. Като разрешавате други услуги, Вие изрично разрешавате на VPn.com LLC да разкрива Вашите данни, както е необходимо, за да улесни използването или разрешаването на такава друга услуга.

Гаранция за работоспособност

Ние предлагаме гаранция за време на работа на услугата от 99% налично време на месец. Гаранцията за непрекъснатост на услугата не се прилага за прекъсвания на услугата, причинени от: (1) периодична планирана поддръжка или ремонти, които можем да предприемаме от време на време; (2) прекъсвания, причинени от вас или вашите дейности; (3) прекъсвания, които не засягат основната функционалност на Услугата; (4) причини извън нашия контрол или които не могат да бъдат разумно предвидени; и (5) прекъсвания, свързани с надеждността на определени програмни среди.

Резервни копия

Извършваме редовно архивиране на Уебсайта и неговото Съдържание, но това архивиране е само за наши собствени административни цели и по никакъв начин не е гарантирано. Вие сте отговорни за поддържането на собствени резервни копия на вашите данни. Ние не предоставяме никакъв вид компенсация за загубени или непълни данни в случай, че резервните копия не функционират правилно. Ще направим всичко възможно, за да осигурим пълни и точни резервни копия, но не поемаме отговорност за това задължение.

Реклами

По време на използването на Уебсайта и Услугите може да влезете в кореспонденция или да участвате в промоции на рекламодатели или спонсори, които показват своите стоки или услуги чрез Уебсайта и Услугите. Всяка подобна дейност и всички условия, гаранции или изявления, свързани с нея, се извършват единствено между Вас и съответната трета страна. Ние не носим никаква отговорност, задължение или задължение за такава кореспонденция, покупка или промоция между Вас и такава трета страна.

Връзки към други ресурси

Въпреки че Уебсайтът и Услугите могат да съдържат препратки към други ресурси (например уебсайтове, мобилни приложения и др.), ние не предполагаме, пряко или непряко, каквото и да е одобрение, асоциация, спонсорство, одобрение или връзка с който и да е свързан ресурс, освен ако това не е изрично посочено тук. Някои от връзките на Уебсайта може да са "партньорски връзки". Това означава, че ако кликнете върху връзката и закупите даден артикул, VPN.com LLC ще получи партньорска комисиона. Ние не носим отговорност за проучване или оценка и не гарантираме за предложенията на каквито и да било фирми или физически лица или за съдържанието на техните ресурси. Не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и другите условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка на Уебсайта и Услугите. Препращането към други ресурси извън Сайта се извършва на Ваш собствен риск.

Забранени употреби

В допълнение към другите условия, изложени в Споразумението, Ви е забранено да използвате Уебсайта и Услугите или Съдържанието: (а) за каквато и да е незаконна цел; (б) да убеждавате други хора да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате или да нарушавате нашите права върху интелектуалната собственост или правата върху интелектуалната собственост на други хора; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, унижавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще засегне функционалността или работата на Уебсайта и Услугите, продуктите и услугите на трети страни или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Уебсайта и Услугите от Ваша страна при нарушаване на някоя от забранените употреби.

Права на интелектуална собственост

"Права върху интелектуална собственост" означава всички настоящи и бъдещи права, предоставени от закона, общото право или справедливостта, във връзка с авторски и сродни права, търговски марки, дизайни, патенти, изобретения, добра репутация и правото на иск за прехвърляне на собственост, права върху изобретения, права на използване и всички други права върху интелектуална собственост, във всеки един случай, независимо дали са регистрирани или не, и включително всички заявления и права да се кандидатства и да бъдат предоставени, права да се претендира за приоритет от такива права и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита и всякакви други резултати от интелектуална дейност, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще в която и да е част на света. Настоящото споразумение не ви прехвърля никаква интелектуална собственост, притежавана от VPN.com LLC или трети страни, и всички права, титли и интереси във и върху такава собственост ще останат (в отношенията между страните) единствено в собственост на VPN.com LLC. Всички търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на VPN.com LLC или на нейните лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването на Уебсайта и Услугите не Ви дава право или лиценз да възпроизвеждате или използвате по друг начин търговските марки на VPN.com LLC или на трети страни.

Отказ от гаранция

Вие се съгласявате, че тази услуга се предоставя "както е" и "налична".
и че използването на Уебсайта и Услугите е единствено на Ваш собствен риск. Ние изрично се отказваме от всички гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права. Не даваме никакви гаранции, че Услугите ще отговарят на вашите изисквания или че Услугите ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки; не даваме и никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугите, нито за точността или надеждността на ay информацията, получена чрез Услугите, или че дефектите в Услугите ще бъдат отстранени. Вие разбирате и се съгласявате, че всички материали и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугата, се извършват по Ваша преценка и на Ваш риск и че Вие ще носите цялата отговорност за всички щети или загуба на данни, които са резултат от изтеглянето на такива материали и/или данни. Ние не даваме никакви гаранции по отношение на стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугата, или по отношение на транзакции, сключени чрез Услугата, освен ако не е посочено друго. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от Вас от нас или чрез Услугата, не създават гаранции, които не са изрично посочени в настоящия документ.

Ограничаване на отговорността

В максималната степен, позволена от приложимото право, в никакъв случай VPN.com LLC, нейните филиали, директори, служители, работници, агенти, доставчици или лицензодатели не носят отговорност пред никое лице за каквито и да било непреки, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи щети (включително, без ограничение, щети за пропуснати ползи, приходи, продажби, добра репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на дейността, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможности), независимо от това как са причинени, при каквато и да е теория на отговорност, включително без ограничение, договор, деликт, гаранция, нарушение на законово задължение, небрежност или друго, дори ако отговорната страна е била уведомена за възможността за такива вреди или е могла да предвиди такива вреди. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, общата отговорност на VPN.com LLC и нейните филиали, служители, работници, агенти, доставчици и лицензодатели, свързана с услугите, ще бъде ограничена до сумата, по-голяма от един долар или всички суми, действително платени в брой от вас на VPN.com LLC за предходния едномесечен период преди първото събитие или случка, които пораждат такава отговорност. Ограниченията и изключенията се прилагат също така, ако това средство за защита не Ви компенсира напълно за загубите или не изпълнява основната си цел.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите VPN.com LLC и нейните филиали, директори, служители, работници, агенти, доставчици и лицензодатели от и срещу всякакви задължения, загуби, щети или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, възникнали във връзка с или произтичащи от твърдения, претенции, действия, спорове или искания на трети страни, предявени срещу някоя от тях в резултат на или във връзка с Вашето Съдържание, използването на Уебсайта и Услугите или умишлено неправомерно поведение от Ваша страна.

Отделяемост

Всички права и ограничения, съдържащи се в настоящото Споразумение, могат да бъдат упражнявани и са приложими и обвързващи само до степента, в която не нарушават приложимите закони, и са предназначени да бъдат ограничени до необходимата степен, така че да не направят настоящото Споразумение незаконно, невалидно или неприложимо. Ако някоя разпоредба или част от някоя разпоредба на настоящото споразумение бъде призната за незаконна, недействителна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, намерението на страните е останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното споразумение по отношение на предмета на настоящото споразумение и всички такива останали разпоредби да останат в пълна сила и действие.

Разрешаване на спорове

Формирането, тълкуването и изпълнението на настоящото споразумение, както и всички спорове, произтичащи от него, се уреждат от материалните и процесуалните закони на Джорджия, САЩ, без да се вземат под внимание правилата за конфликт или избор на право, и, доколкото е приложимо, от законите на САЩ. Изключителната юрисдикция и място на разглеждане на искове, свързани с предмета на настоящия договор, са съдилищата, намиращи се в Джорджия, Съединени щати, и с настоящото се подчинявате на личната юрисдикция на тези съдилища. С настоящото се отказвате от всяко право на съдебен процес със съдебни заседатели при всяко производство, произтичащо от или свързано с настоящото споразумение. Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки не се прилага към настоящото Споразумение.

Задание

Нямате право да преотстъпвате, препродавате, сублицензирате или по друг начин да прехвърляте или делегирате правата или задълженията си по настоящия договор, изцяло или частично, без нашето предварително писмено съгласие, което съгласие се дава по наша преценка и без задължение; всяко такова преотстъпване или прехвърляне е недействително. Ние сме свободни да прехвърлим всички свои права или задължения по настоящия договор, изцяло или частично, на трета страна като част от продажбата на всички или почти всички свои активи или акции като част от сливане.

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме настоящото Споразумение или неговите условия, свързани с Уебсайта и Услугите, по всяко време, считано от публикуването на актуализирана версия на настоящото Споразумение на Уебсайта. Когато го направим, ще променим датата на актуализация в долната част на тази страница. Продължаването на използването на Уебсайта и Услугите след такива промени ще представлява Вашето съгласие с тези промени.

Приемане на тези условия

Потвърждавате, че сте прочели настоящото споразумение и сте съгласни с всички негови условия. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на настоящото Споразумение, нямате право да осъществявате достъп до Уебсайта и Услугите или да ги използвате.

Свържете се с нас

Ако искате да се свържете с нас, за да разберете повече за това Споразумение, или искате да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с него, можете да изпратите имейл на адрес [email protected]

Този документ е актуализиран за последен път на 23 декември 2020 г.

bg_BGБългарски
Копиране на връзката
Задвижвано от Social Snap