ZIP Code Widget

VÍCE ZAŘÍZENÍ: ikona všech zařízení bílá

Copy & paste our ZIP Code Widget:

<script src="https://widget.vpn.com/vpn-widget.js"></script>

<div
 class="vpn-widget"
 type="geoip/zipcode"
></div>

How To Embed Our ZIP Code Widget

Chcete-li vložit widget, musíte nejprve do webové stránky jednou vložit tento řádek kódu:


 <script src="https://widget.vpn.com/vpn-widget.js"></script>

Chcete-li umístit vložitelný widget na webovou stránku, vytvořte div s class="vpn-widget" a type="[název widgetu]".


 <div
  class="vpn-widget"
  type="geoip/zipcode"
 ></div>

Volitelné atributy

 • třída - Obsahujícímu divu můžete přiřadit libovolné další třídy css.
 • styl - Protože je widget vložen do <div> můžete zadat vlastní stylování obsahu tohoto divu.
 • šířka - Pro určení velikosti widgetu zadejte atribut width. Výška se vypočítá na základě zadané šířky.
 • lang - Přeložte widget do určitého jazyka, např. en, it, es.

Internacionalizace

Ve výchozím nastavení se pro překlad každého widgetu použije jazyk prohlížeče. Toto nastavení můžete přepsat pomocí nepovinného atributu `lang`.

ZIP Code Widget Styling

Widgety obsahují vlastní individuální styly, které však můžete pomocí CSS rozšířit a přepsat. Widgety jsou zabaleny do vlastního divu, který bude umístěn uvnitř divu na vaší webové stránce.

Chcete-li například změnit nadpis widgetu na červený, proveďte to ve stylu a přiřaďte třídu do obsahujícího divu:


 <style>
  .red-header header {
    color: red;
  }
 </style>

 <div class="vpn-widget red-header" type="geoip/zipcode">Načítání...</div>
Načítání...

Pomocí směrnice !important css můžete natvrdo přepsat jakýkoli styl css.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

What is a ZIP Code Widget?

A widget that detects and displays the user’s current ZIP Code. 

Who needs a ZIP Code Widget?

Anyone who wants to allow visitors of their website to view the ZIP Code of their current location.

Why should I use a ZIP Code Widget?

Internet users often aren’t aware of the methods used to track their online activity and behaviors. A ZIP Code Widget is a simple, effective way to show people how easy it is for anyone to identify their ZIP Code.

How do I use a ZIP Code Widget?

Widget použijete tak, že jej vložíte na libovolné místo na svých webových stránkách nebo blogu. Po vložení začne widget fungovat, jak má, bez jakékoli další údržby z vaší strany.

Does this ZIP Code Widget cost anything?

Ne! Všechny widgety na našich webových stránkách jsou 100% zdarma k použití.

Can I embed a ZIP Code Widget?

Ano! Postupujte podle výše uvedených pokynů a vložte náš widget na své webové stránky nebo blog.

How do I embed this ZIP Code Widget?

Podle výše uvedených pokynů vložte náš widget na své webové stránky nebo blog. Je to tak jednoduché, jako zkopírovat a vložit kód, který jsme vám poskytli.

Is it safe to embed a ZIP Code Widget?

Ano! Vkládání všech widgetů z VPN.com je naprosto bezpečné.

How long does it take to embed a ZIP Code Widget?

Instalace tohoto widgetu trvá méně než pět minut. Zkopírování a vložení kódu na vaše webové stránky nebo blog zabere jen tolik času, kolik potřebujete.

Do I need a developer to embed this ZIP Code Widget?

Ne, k vložení tohoto widgetu nepotřebujete vývojáře. Vše, co potřebujete k vložení widgetu, jsme poskytli na této stránce.

Can I embed a ZIP Code Widget in WordPress?

Ano! Naše widgety jsou kompatibilní se všemi webovými stránkami WordPress.

Can I embed a ZIP Code Widget in HTML?

Ano, všechny naše widgety můžete vložit do HTML. Potřebný kód HTML spolu s pokyny jsme uvedli výše.

cs_CZČeština
Kopírovat odkaz