Forståelse af datalækager og forebyggelse af dem

  • Beskyt din internetsikkerhed med en VPN
  • Ubegrænset båndbredde og hastighed
  • Få adgang til 5200 servere i 55 lande
  • Tilslut op til 6 enheder på én gang
Michael Gargiulo - CEO, VPN.com

Published:
Last Updated:

Telefon beskyttet med VPN

Datalækager, som er et voksende problem i den digitale verden af i dag, opstår, når følsomme oplysninger utilsigtet frigives, stjæles eller på anden måde gøres tilgængelige for uautoriserede personer eller enheder. Beskyttelse af privatlivets fred er af afgørende betydning, da det ikke kun beskytter den enkeltes personlige og finansielle oplysninger men beskytter også virksomheder mod økonomiske tab og skader på deres omdømme.

Nylige eksempler på datalækager, som f.eks. Facebook-Cambridge Analytica-skandalen og den massivt Equifax-brud, belyser de ødelæggende konsekvenser, som disse hændelser kan have for millioner af mennesker over hele verden.

Sådanne hændelser er en kraftig påmindelse om, at det bør være af højeste prioritet for både enkeltpersoner og organisationer at forbedre cybersikkerhedsforanstaltningerne og fremme en kultur for databeskyttelse i denne stadig mere sammenkoblede verden.

Teksten i billedet viser, hvad datalækage er, og hvordan vi kan forhindre det.

Hvad er datalækage?

Hvad er datalækage

Lækager af følsomme data opstår, når disse oplysninger fejlagtigt gøres tilgængelige for offentligheden. Det kan ske på flere forskellige måder, f.eks. når en virksomhed uforvarende sender private kundeoplysninger pr. e-mail til en modtagerliste, som det ikke var meningen, at de skulle modtage dem, eller når en hacker infiltrerer en database og stjæler følsomme data.

Et databrud kan være utroligt dyrt for virksomheder, fordi det kan ødelægge deres brand, tabe kunder og resultere i dyre sagsomkostninger. Informationslækager resulterer undertiden endda i økonomisk ødelæggelse. Virksomhederne skal derfor træffe foranstaltninger for at beskytte deres data og forhindre, at disse lækager opstår.

Typer af datalækager

Typer af datalækager

I nutidens digitale tidsalder er informationslækager blevet et alarmerende problem, der truer privatlivets fred, økonomisk sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder. Lækage af personlige oplysninger såsom adresser, telefonnumre og endda følsomme fotografier kan føre til stalking, chikane og identitetstyveri og dermed bringe den enkeltes fysiske og følelsesmæssige velbefindende i fare.

Ligeledes kan lækage af finansielle oplysninger, herunder oplysninger om bankkonti og kreditkortoplysninger, bane vejen for svigagtige aktiviteter og økonomiske tab, hvilket gør folk sårbare over for økonomisk ruin.

Lækager af intellektuel ejendom, såsom innovative idéer, patenter eller ophavsretligt beskyttede værker, kan føre til tab af konkurrencefordele og potentiel fortjeneste. Disse lækager kan potentielt ødelægge spiren hos spirende iværksættere, kreative kunstnere og videnskabsmænd, der kæmper for den anerkendelse, de fortjener.

Efterhånden som vi dykker dybere ind i den digitale verden, er det derfor afgørende, at vi fortsat er opmærksomme på at beskytte vores oplysninger og er proaktive med hensyn til at træffe passende forebyggende foranstaltninger for at beskytte os mod sådanne uhyrlige misbrug af privatlivets fred.

Lækage af personlige oplysninger

Den digitale tidsalder har gjort vores liv mere bekvemt og forbundet, men den har også udsat os for betydelige risici i forbindelse med lækage af vores personlige oplysninger. Med den udbredte brug af sociale medier, onlineshopping og elektronisk kommunikation deler vi ofte følsomme oplysninger om os selv uden at være klar over de potentielle konsekvenser.

Når vores private oplysninger falder i de forkerte hænder, kan vi blive ofre for identitetstyveri, økonomisk bedrageri eller cyberstalking, der forårsager følelsesmæssig lidelse og økonomisk tab.

Desuden kan lækkede personlige oplysninger skade vores professionelle omdømme, da potentielle arbejdsgivere eller forretningspartnere kan dømme os på baggrund af forældede eller ondsindet manipulerede data, der findes online.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de risici, der er forbundet med deling af vores personlige data, og at træffe de nødvendige forholdsregler for at beskytte vores privatliv og velfærd i dagens sammenkoblede verden.

Lækage af finansielle oplysninger

Bankverdenen er fyldt med følsomme oplysninger, der, hvis de afsløres, kan bringe både enkeltpersoners og virksomheders stabilitet og privatlivets fred i fare. De risici og konsekvenser, der er forbundet med lækage af finansielle oplysninger, er vidtrækkende, da de ikke blot fører til uoprettelig skade på ens omdømme, men også udsætter en person for identitetstyveri eller store økonomiske tab.

Disse konsekvenser kan påvirke forskellige aspekter af ens liv, f.eks. opnåelse af lån, investeringer og forretningsforbindelser, hvilket kan bringe ens fremtidige ambitioner i fare. Brud på finansielle oplysninger kan imidlertid svække tilliden hos en organisations interessenter og forårsage uoprettelig skade på hele dens omdømme og markedsposition.

Ud over tabet af tillid kan sådanne sikkerhedsbrud også påføre virksomhederne betydelige juridiske sanktioner og lovmæssige sanktioner. Derfor er det afgørende for både enkeltpersoner og virksomheder at træffe de nødvendige forholdsregler og vedtage robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres finansielle oplysninger mod potentielle lækager og uautoriseret adgang.

Lækager af intellektuel ejendom

Intellektuel ejendomsret, som er livsnerven i en kreativ virksomhed, omfatter en bred vifte af opfindsomme værker, lige fra litterære mesterværker og kunstneriske præstationer til banebrydende teknologiske innovationer.

I dagens stærkt konkurrenceprægede og hurtigt udviklende landskab er det af største vigtighed at beskytte disse værdifulde aktiver, da lækager af intellektuel ejendom kan få ødelæggende konsekvenser for både enkeltpersoner og organisationer.

Når en lækage opstår, kan det ikke kun skade en virksomheds omdømme og markedsposition, men også udløse dyre juridiske kampe og tab af indtægter, da konkurrenterne udnytter stjålne idéer eller devaluerer et originalt koncept ved at lave uautoriserede reproduktioner.

Desuden kan disse overtrædelser hindre fremtidig innovation, da skaberne forståeligt nok bliver tilbageholdende med at dele deres idéer og dermed fratager samfundet de mange fordele, der er forbundet med fortsatte fremskridt inden for områder som videnskab, kunst og teknologi.

Derfor er det vigtigt at forstå og håndtere de risici og konsekvenser, der er forbundet med lækager af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at skabe et miljø, der både fremmer og beskytter visionære tænkere og deres uvurderlige bidrag til verden.

Årsager til datalækager

Årsager til datalækager

Den digitale æra har revolutioneret den måde, vi lever og arbejder på, men med den følger også en række moderne trusler, der udgør en alvorlig fare for vores cybersikkerhed. Cyberangreb er blevet mere og mere sofistikerede og anvender ofte en ondsindet kombination af menneskelige fejl og malware til at infiltrere selv de mest robuste forsvar.

Social engineering-angreb har vist sig at være særligt lumske, da de udnytter menneskelige svagheder til at få uautoriseret adgang til vigtige informationssystemer. Ud over eksterne trusler er insidertrusler et andet vigtigt element, som virksomheder skal være opmærksomme på, da uærlige medarbejdere eller partnere kan kompromittere en organisations sikkerhed indefra.

Det er af største vigtighed at forstå og håndtere disse utallige sårbarheder i en tid, hvor vores afhængighed af teknologi kun vil vokse yderligere.

For at løse disse problemer er det nødvendigt at gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger og opdyrke en cybersikkerhedskultur, der sikrer sikkerheden og integriteten af vores digitale systemer.

Cyberangreb

I dagens digitale verden er det afgørende at forstå de potentielle risici og trusler, der findes, især når det gælder vores virtuelle sikkerhed. Skadelig software, eller malware, gennemsyrer online-økosystemet, trænger ind på vores enheder og stjæler følsomme oplysninger. Phishing-angreb er f.eks. en vildledende taktik, der narrer folk til at give deres personlige data til cyberkriminelle.

På en mere aggressiv front låser ransomware-angreb brugere ude af deres egne systemer og kræver betaling af løsepenge for at få adgang igen. En anden almindeligt anvendt strategi for cyberkriminelle er en distribueret lammelsesangreb (DDoS-angreb), som oversvømmer et mål med en massiv bølge af uønsket trafik, hvilket får websteder og servere til at bryde sammen under presset.

Desuden udgør avancerede vedvarende trusler (APT'er) en fare for både enkeltpersoner og organisationer. Disse højt udviklede cyberangreb er diskrete og målrettede, ofte støttet og udviklet af velfinansierede enheder, der har til hensigt at forårsage langvarig skade.

Med denne voksende række af cyberrisici er det vigtigt at forblive årvågen og informeret for at beskytte os mod potentielle skader.

Menneskelige fejl

Utilsigtet datadeling er blevet et voksende problem i den digitale tidsalder, da tilsyneladende uskadelige handlinger kan føre til betydelige brud på privatlivets fred og sikkerhed. En væsentlig faktor, der bidrager til dette problem, er dårlig adgangskodeadministration, hvor brugerne undlader at opretholde unikke eller stærke adgangskoder på tværs af deres forskellige konti, hvilket gør dem sårbare over for uautoriseret adgang.

Desuden kan fejlkonfigurerede indstillinger i applikationer eller cloudlagringstjenester utilsigtet give adgang til følsomme oplysninger eller afsløre private data for offentligheden. Medarbejdernes uagtsomhed, f.eks. ved utilsigtet at sende fortrolige filer til den forkerte modtager eller ved at undlade at kryptere e-mails med følsomme oplysninger, kan også kompromittere en virksomheds datasikkerhed.

Endelig kan social engineering-taktik, herunder phishing-svindel og efterligning, udnytte menneskers tillid og manipulere personer til ufrivilligt at dele følsomme oplysninger. Da risikoen for utilsigtet datadeling fortsat stiger, bliver det stadig vigtigere for både enkeltpersoner og organisationer at beskytte sig mod disse hyppige årsager.

Malware

Malware er en af årsagerne til datalækagen

Cybersikkerhedsområdet er i konstant udvikling, da ondsindede enheder skaber nye og forskellige typer malware, der udgør en enorm risiko for privatlivets fred gennem datalækager. I denne digitale tidsalder skal man være opmærksom på de almindelige måder, hvorpå disse skadelig software infiltrere systemer og bringe værdifulde og følsomme oplysninger i fare.

En af disse metoder er phishing, hvor en intetanende person lokkes til at dele sine personlige oplysninger eller klikke på et link, der installerer malware.

Desuden kan drive-by downloads prale af en ildevarslende evne til at inficere enheder blot ved at besøge et kompromitteret websted, mens anden malware benytter sig af lovlige softwareinstallationer og udnytter den tillid, der er til ægte programmer.

De alarmerende konsekvenser af datalækager forårsaget af malware medfører identitetstyveri, driftsforstyrrelser og uautoriseret salg af fortrolige data på det mørke net. Det er nu mere end nogensinde før afgørende at være udstyret med den viden, der skal til for at beskytte vores digitale miljø og afværge disse evigt tilstedeværende farer.

Social Engineering-angreb

Den digitale verden giver os mange bekvemmeligheder, men den udsætter os også for en række cybertrusler, hvoraf phishing-angreb er en af dem. Disse ondsindede forsøg på at få fat i følsomme oplysninger har udviklet sig til forskellige former, f.eks. spear phishing, hvor angriberen tilpasser sin tilgang til en bestemt person, hvilket gør det endnu sværere at identificere den.

Desuden er virksomhederne ikke fremmede for disse trusler; de står ofte over for kompromittering af forretningsmail (BEC), hvilket fører til uautoriserede pengeoverførsler og andre ondsindede aktiviteter. Desuden bedrager pretexting-angreb enkeltpersoner ved at skabe en falsk følelse af tillid og derved lette uautoriseret adgang til følsomme data.

For at gøre phishing endnu mere uhyggeligt kompliceret lokker lokkemadangreb intetanende brugere med tilbud som f.eks. gratis software eller filmdownloads for derefter at inficere deres systemer med malware. Da cyberkriminelle fortsætter med at innovere, er det yderst vigtigt at være på vagt og anvende ufejlbarlige cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte os mod de stadigt stigende risici.

Insider-trusler

Det er umuligt at overvurdere den potentielle risiko, der er forbundet med ondsindede insidertrusler, uagtsomme insidertrusler og utilsigtede insidertrusler, fordi hver af disse kategorier har potentiale til at skade en organisations sikkerhed og omdømme alvorligt.

Personer, der bevidst skader en virksomhed ved at udnytte deres adgang til følsomme oplysninger, systemer eller fysiske sikkerhedsbrud, er kendt som ondsindede insidertrusler. I modsætning hertil kommer uforsigtige insidertrusler og utilsigtede insidertrusler fra medarbejdere, der utilsigtet eller ubevidst skader en virksomheds sikkerhed på grund af uagtsomhed eller mangel på tilstrækkelig uddannelse.

Virksomhederne skal indføre grundig uddannelse af medarbejdere og overvågningsforanstaltninger, der hjælper medarbejderne med at identificere og afværge potentielle trusler for at reducere disse risici og opretholde et sikkert arbejdsmiljø.

Organisationer kan give deres medarbejdere mulighed for at bidrage aktivt til at beskytte deres netværk og data ved at udvikle en kultur af årvågenhed og ansvarlighed. Dette vil i sidste ende resultere i et mere sikkert og stabilt miljø for alle involverede parter.

Forebyggelse af fremtidige lækager

Forebyggelse af fremtidige datalækager

I den digitale verden af i dag er det afgørende for både virksomheder og enkeltpersoner at beskytte værdifulde data og følsomme oplysninger. Regelmæssige sikkerhedskopiering af data spiller en afgørende rolle i dette aspekt og sikrer, at selv i tilfælde af potentielle katastrofer kan vigtige filer og optegnelser tilgås og genoprettes.

Lige så vigtigt er det at beskytte data ved hjælp af kryptering og adgangskontrol, som hjælper med at forhindre uautoriserede parter i at få adgang til deres har adgang til fortrolige oplysninger. Anvendelse af anti-malware-software er en anden vigtig foranstaltning til at afværge ondsindede angreb, der kan kompromittere dataintegriteten.

Periodiske sikkerhedsrevisioner og risikovurderinger gør det lettere at identificere potentielle sårbarheder og styrker den overordnede sikkerhedstilstand. Desuden sikrer regelmæssig uddannelse og bevidstgørelsesprogrammer for personalet, at medarbejderne forbliver årvågne og velbevandrede i bedste praksis, hvilket reducerer sandsynligheden for menneskelige fejl, der udsætter organisationen for risici.

Endelig forbereder en plan for reaktion på hændelser virksomheder på at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af sikkerhedsbrud eller datatab, hvilket minimerer skaderne og fremskynder genopretningsprocessen.

Konsekvenser af datalækager

Konsekvenser af datalækager

Konsekvenserne af cyberkriminalitet har en vidtrækkende indvirkning på forskellige aspekter af individuelle liv, virksomheder og endda den nationale sikkerhed. De økonomiske tab som følge af sådanne kriminelle aktiviteter kan være monumentale og føre til virksomheders sammenbrud og personlige konkurser.

Som om det ikke er nok, bliver virksomhedernes og enkeltpersoners omdømme alvorligt skadet, så de kæmper for at genvinde deres kunders og partneres tillid. Som salt i såret kan de juridiske konsekvenser medføre store bøder og endda fængselsstraffe for dem, der er ansvarlige for sikkerhedsbruddene.

Når kundernes følsomme oplysninger bliver afsløret eller misbrugt, svækkes deres tillid til den berørte virksomhed, hvilket har en langsigtet negativ indvirkning på organisationens kundekreds.

Identitetstyveri og bedrageri kan også have ødelæggende konsekvenser for uskyldige personer, når deres personlige og finansielle oplysninger stjæles og bruges til at begå forbrydelser eller opbygge gæld i deres navn.

I de alvorligste tilfælde kan cyberkriminalitet endda udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed, idet hackere kan angribe vigtig infrastruktur eller fortrolige regeringsoplysninger og dermed bringe en hel nation i fare.

De vidtrækkende konsekvenser af cyberkriminalitet gør det bydende nødvendigt for os at investere i robuste cybersikkerhedsforanstaltninger og bevidstgørelsesprogrammer for at beskytte os selv, vores virksomheder og vores nation.

Finansielle tab

Konsekvenserne af et økonomisk tilbageslag giver ofte efterdønninger, der rækker ud over det oprindelige økonomiske tab. Direkte økonomiske tab, såsom faldende investeringer eller uforudsete udgifter, kan være et betydeligt slag for ens økonomiske stabilitet.

Men også indirekte økonomiske tab, som f.eks. tabte muligheder, sætter deres præg på ens økonomiske sundhed. Disse tab kan skyldes, at man bruger værdifuld tid og energi på at håndtere det direkte tab i stedet for at forfølge lovende projekter.

Desuden kan omkostningerne til afhjælpning, som omfatter indsatsen for at komme sig efter disse tilbageslag eller forhindre, at de sker igen, øge den finansielle byrde.

Det er derfor afgørende for både enkeltpersoner og virksomheder at forstå og forudse de potentielle konsekvenser af finansielle uheld i deres helhed for at kunne håndtere risici effektivt og formulere robuste strategier til at opretholde en blomstrende økonomisk fremtid.

Skade på omdømme

Konsekvenserne af negativ omtale kan være en virksomheds værste mareridt og sende chokbølger gennem forskellige kritiske aspekter af virksomheden. Når kundernes tillid bliver rystet eller ødelagt, kan det resultere i en hurtig nedgang i salget og gøre det vanskeligt at genopbygge kundegrundlaget.

Desuden kan medarbejdere, der engang var stolte af deres arbejde, opleve, at deres moral falder, hvilket i sidste ende påvirker produktiviteten og det generelle arbejdsmiljø. Negativ omtale kan også have en umiddelbar og langvarig virkning på aktionærernes tillid, hvilket kan føre til et fald i aktiernes værdi og potentielt begrænse fremtidige investeringer.

Konsekvenserne af negativ omtale kan faktisk infiltrere selve grundlaget for en organisation og tjene som en skarp påmindelse om vigtigheden af at opretholde et positivt image i offentligheden.

Juridiske konsekvenser

Juridiske konsekvenser af datalækager

At navigere i den komplekse verden af juridiske bøder, sanktioner og overholdelse af lovgivningen kan være en skræmmende opgave for enhver person eller virksomhed. Retssager og juridiske gebyrer alene kan være en ødelæggende udgift, især for små virksomheder eller virksomheder, der lige er startet.

Desuden kan manglende overholdelse af lovgivningen få katastrofale konsekvenser med en række økonomiske sanktioner og skader på omdømme. I en tid med digital transformation er det vigtigt at holde sig informeret om kravene til anmeldelse af databrud, da manglende overholdelse af disse regler kan betyde bøder, tab af forbrugernes tillid og langvarig afbrydelse af den daglige drift.

Det er afgørende for enkeltpersoner og virksomheder at forstå disse forskellige faktorer fuldt ud og være forberedt for at kunne navigere effektivt i det juridiske landskab og i sidste ende beskytte deres aktiver og omdømme.

Kundetillid Rrosion

Den faldende kundetillid kan føre til en kædereaktion, der har betydelige konsekvenser for virksomheder, der forsøger at bevare en stærk tilstedeværelse på det nuværende konkurrenceprægede marked. Når kunderne begynder at miste tilliden til en virksomhed, oplever de ofte, at deres loyalitet vakler, hvilket kan få direkte konsekvenser for fastholdelsen af disse vigtige kunder.

Efterhånden som denne nedgang i tilliden fortsætter, risikerer virksomhederne ikke kun at miste deres etablerede kundebase, men også potentialet til at tiltrække nye kunder. I en verden, hvor mund-til-mund-politik er afgørende for vækst, kan et dårligt omdømme sprede sig som en løbeild og i sidste ende føre til en faldende kundebase og reduceret indtjening.

For at forhindre sådanne scenarier skal virksomheder konsekvent holde deres løfter, sikre gennemsigtighed og arbejde ihærdigt for at genvinde de utilfredse kunders tillid.

Identitetstyveri og bedrageri

I takt med at vi fortsætter med at navigere i den digitale tidsalder, er risikoen for identitetstyveri blevet en stadig aktuel bekymring. Cyberkriminelle har finpudset deres færdigheder i bedrageriske aktiviteter, som ofte er rettet mod intetanende personer og dermed forstyrrer deres liv i processen.

Især svindel med kreditkort er et stigende problem, efterhånden som flere mennesker handler online og betror deres digitale enheder personlige finansielle oplysninger. Vær rustet mod de potentielle mareridt med uautoriserede opkrævninger, skader på kreditværdigheden og endeløse telefonopkald for at løse hændelserne ved at bevæbne dig selv med viden og årvågenhed for at beskytte dine personlige data.

Desuden er det afgørende at kende farerne og faldgruberne ved misbrug af personlige oplysninger - hvor dine engang private oplysninger kan blive manipuleret på måder, du aldrig havde troet var mulige.

I sidste ende er det vigtigt at forstå og træffe forebyggende foranstaltninger mod risikoen for identitetstyveri for at bevare dit økonomiske og følelsesmæssige velbefindende i denne sammenkoblede verden.

Nationale sikkerhedsrisici

Den globaliserede og sammenkoblede verden, vi lever i i dag, har gjort spørgsmålet om national sikkerhed til et spørgsmål af største betydning. På grund af den hurtige teknologiske udvikling og fremkomsten af nye farer skal de offentlige myndigheder være tilpasningsdygtige og proaktive for at imødegå de mange trusler mod vores sundhed og sikkerhed.

En af disse farer er international spionage, som har udviklet sig ud over de mere traditionelle metoder til indsamling af menneskelige efterretninger og nu gør brug af avanceret teknologi og cyberkapaciteter til at stjæle følsomme oplysninger fra både den offentlige og den kommercielle sektor.

Desuden er det sikkerhed for vores vitale infrastruktur, som omfatter elnet, transportnet og vandbehandlingsanlæg, er en overhængende trussel, der udgør en enorm udfordring.

Disse vigtige aspekter af vores samfund er sårbare over for angreb i både den fysiske og den digitale verden, og begge typer angreb kan have alvorlige konsekvenser og forstyrre det almindelige liv betydeligt.

Det er derfor vigtigt, at de offentlige myndigheder løbende revurderer og ændrer deres strategier for at garantere vores nations sikkerhed og gør alt for at være et skridt foran vores konkurrenter og forsvare de vigtigste aspekter af vores økonomi og samfund.

Reaktion på datalækager

Reaktion på datalækager

Inddæmnings- og efterforskningsprocessen spiller en afgørende rolle for at sikre den offentlige sikkerhed og bevare tilliden i forskellige sektorer. Så snart et problem er identificeret, er det vigtigt, at de ansvarlige parter handler hurtigt for at forhindre yderligere skade og omhyggeligt undersøger situationen.

Dermed påtager de sig et betydeligt ansvar, som indebærer underretning af de berørte parter, overholdelse af lovgivningenog åben kommunikation med offentligheden og medierne for at fremme gennemsigtighed.

Oplyste personer er bedre rustet til at træffe de nødvendige forholdsregler, hvilket muliggør en mere effektiv inddæmningsproces. Samtidig sikrer overholdelse af de juridiske retningslinjer, at situationen håndteres etisk korrekt og i alle involverede parters bedste interesse.

Endelig kan en bevidst og omhyggelig tilgang til kommunikation med offentligheden og medierne forhindre spredning af misinformation og holde offentligheden rolig i en vanskelig tid.

I sidste ende er det gennem en problemfri kombination af disse nøglekomponenter, at inddæmnings- og efterforskningsindsatsen giver de bedste resultater og beskytter enkeltpersoners og deres lokalsamfunds velfærd.

Konklusion

Datalækager bliver stadig mere almindelige i dagens digitale landskab og udgør en betydelig og voksende fare for både enkeltpersoner og organisationer. Da svindlere hele tiden er på udkig efter følsomme oplysninger, er det afgørende at opretholde stærke databeskyttelsesforanstaltninger.

Databrud kan have alvorlige økonomiske konsekvenser, men de kan også forårsage varige skader på omdømme og mindske folks tillid til virksomheder og institutioner. Både enkeltpersoner og organisationer skal nu mere end nogensinde før træffe proaktive foranstaltninger for at undgå og reagere på potentielle datalækager.

Vi kan bekæmpe cyberangreb, beskytte vores værdifulde oplysninger og opretholde den sikkerhed, der er afgørende i dette sammenkoblede globale samfund, ved at forstå situationens alvor og ved at være opmærksomme.

da_DKDansk