Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Συμφωνία") καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας vpn.com ("Ιστοσελίδα" ή "Υπηρεσία") και οποιαδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (συλλογικά, "Υπηρεσίες"). Η παρούσα Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας") και της VPN.com LLC ("VPN.com LLC", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι "Χρήστης". "εσείς" ή "σας" θα αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχθείτε την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία αποτελεί σύμβαση μεταξύ εσάς και της VPN.com LLC, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν έχει υπογραφεί φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

Λογαριασμοί και μέλη

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 13 ετών. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που γίνονται σε σχέση με αυτόν. Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να εξετάζουμε νέους λογαριασμούς πριν συνδεθείτε και αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού), εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας τείνει να βλάψει τη φήμη και την υπεραξία μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε εκ νέου στις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε να μπλοκάρουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet για να αποτρέψουμε την περαιτέρω εγγραφή σας.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν κατέχουμε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (συλλογικά, "Περιεχόμενο") που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Μπορούμε να παρακολουθούμε και να επανεξετάζουμε το Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλετε ή δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Μας παρέχετε την άδεια να έχουμε πρόσβαση, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε, να αποθηκεύουμε, να μεταδίδουμε, να αναδιαμορφώνουμε, να προβάλλουμε και να εκτελούμε το Περιεχόμενο του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά και μόνο όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε οποιεσδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή επιλήψιμο. Μας παραχωρείτε επίσης την άδεια να χρησιμοποιούμε, να αναπαράγουμε, να προσαρμόζουμε, να τροποποιούμε, να δημοσιεύουμε ή να διανέμουμε το Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από εσάς ή αποθηκεύτηκε στο λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, εμπορικούς ή άλλους παρόμοιους σκοπούς.

Τιμολόγηση και πληρωμές

Πρέπει να πληρώνετε όλα τα τέλη ή τις χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τα τέλη, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν κατά τη στιγμή που ένα τέλος ή μια χρέωση είναι απαιτητό και πληρωτέο. Όταν οι Υπηρεσίες προσφέρονται σε δωρεάν δοκιμαστική βάση, η πληρωμή ενδέχεται να απαιτηθεί μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και όχι όταν καταχωρίσετε τα στοιχεία χρέωσης (τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν πριν από την έναρξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου). Εάν η αυτόματη ανανέωση είναι ενεργοποιημένη για την Υπηρεσία στην οποία έχετε εγγραφεί, θα χρεώνεστε αυτόματα σύμφωνα με τη διάρκεια που έχετε επιλέξει. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας συνιστά συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε αντίγραφο της έγκυρης κυβερνητικής ταυτότητας με φωτογραφία και ενδεχομένως αντίγραφο πρόσφατης τραπεζικής δήλωσης για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας κάνετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν τοποθετηθεί από ή στο πλαίσιο του ίδιου λογαριασμού πελάτη, της ίδιας πιστωτικής κάρτας ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και διεύθυνση χρέωσης/τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, διαθεσιμότητα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και αφού έχετε υποβάλει την παραγγελία σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να διευκρινίζουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Υπηρεσίες τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση και η χρήση των εν λόγω άλλων υπηρεσιών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δικών σας δεδομένων) ή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ εσάς και του παρόχου των εν λόγω άλλων υπηρεσιών. Παραιτείστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε αξίωση κατά της VPN.com LLC σε σχέση με αυτές τις άλλες υπηρεσίες. Η VPN.com LLC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, πρόσβαση ή χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εμπιστοσύνη σας στις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε αυτές τις άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά στην VPn.com LLC να αποκαλύψει τα δεδομένα σας, όπως είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της χρήσης ή της ενεργοποίησης της εν λόγω άλλης υπηρεσίας.

Εγγύηση χρόνου διαθεσιμότητας

Προσφέρουμε εγγύηση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας για 99% διαθέσιμο χρόνο ανά μήνα. Η εγγύηση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας δεν ισχύει για διακοπές της υπηρεσίας που προκαλούνται από: (1) περιοδικές προγραμματισμένες συντηρήσεις ή επισκευές που ενδέχεται να αναλαμβάνουμε κατά καιρούς, (2) διακοπές που προκαλούνται από εσάς ή τις δραστηριότητές σας, (3) διακοπές που δεν επηρεάζουν τη βασική λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, (4) αιτίες πέραν του ελέγχου μας ή που δεν είναι ευλόγως προβλέψιμες και (5) διακοπές που σχετίζονται με την αξιοπιστία ορισμένων περιβαλλόντων προγραμματισμού.

Αντίγραφα ασφαλείας

Πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου του, ωστόσο, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας προορίζονται μόνο για τους δικούς μας διοικητικούς σκοπούς και δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των δικών σας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας. Δεν παρέχουμε κανενός είδους αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το καθήκον αυτό.

Διαφημίσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συνάψετε αλληλογραφία ή να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που παρουσιάζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα, καθώς και οποιοιδήποτε όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του εκάστοτε τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή υποχρέωση για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

Σύνδεσμοι σε άλλους πόρους

Παρόλο που ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Ορισμένοι από τους συνδέσμους στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι "σύνδεσμοι θυγατρικών". Αυτό σημαίνει ότι αν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο και αγοράσετε ένα στοιχείο, η VPN.com LLC θα λάβει προμήθεια από συνεργάτη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους λοιπούς όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους που ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να προτρέψετε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) για να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, (ε) να παρενοχλείτε, να κακομεταχειρίζεστε, να προσβάλλετε, να βλάπτετε, να δυσφημίζετε, να συκοφαντείτε, να υποτιμάτε, να εκφοβίζετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία- (στ) να υποβάλλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες- (ζ) να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

"Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας" σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή την καθαρή θέση σε ή σε σχέση με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και το δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση, δικαιώματα σε εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι, και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και των δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, των δικαιωμάτων διεκδίκησης προτεραιότητας από τα δικαιώματα αυτά και όλων των παρόμοιων ή ισοδύναμων δικαιωμάτων ή μορφών προστασίας και κάθε άλλου αποτελέσματος πνευματικής δραστηριότητας που υφίστανται ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην VPM.com LLC ή σε τρίτους και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί της ιδιοκτησίας αυτής θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην VPN.com LLC. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της VPN.com LLC ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων μερών. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια αναπαραγωγής ή άλλης χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της VPN.com LLC ή τρίτων μερών.

Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" και "διαθέσιμη".
βάση και ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα της Υπηρεσίας θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ή/και δεδομένα που μεταφορτώνονται ή λαμβάνονται με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη μεταφόρτωση τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η VPN.com LLC, οι θυγατρικές της, οι διευθυντές, οι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών), ανεξάρτητα από την αιτία, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παράβασης νόμιμου καθήκοντος, της αμέλειας ή άλλως πως, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της VPN.com LLC και των θυγατρικών της, των στελεχών, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των δικαιοπαρόχων της σχετικά με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ένα ποσό μεγαλύτερο από ένα δολάριο ή τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν σε μετρητά από εσάς στην VPN.com LLC για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή συμβάν που προκαλεί την εν λόγω ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η αποζημίωση δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή εάν αποτυγχάνει στον ουσιαστικό σκοπό της.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την VPN.com LLC και τις θυγατρικές της, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές και τους δικαιοπαρόχους της αβλαβείς από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, ζημίας ή κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν σε σχέση με ή που προκύπτουν από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιοδήποτε εκούσιο παράπτωμα εκ μέρους σας.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκούνται και ισχύουν και δεσμεύουν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιορίζονται στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να μην καθιστούν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή από αρμόδιο δικαστήριο, πρόθεση των μερών είναι ότι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματά της αποτελούν τη συμφωνία τους όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Επίλυση διαφορών

Η διαμόρφωση, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας και οι διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από το ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο της Τζόρτζια, Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης ή επιλογής δικαίου και, στο βαθμό που είναι εφαρμοστέοι, από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος εκδίκασης των αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, και με το παρόν υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη με σώμα ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Συμφωνία.

Ανάθεση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να υπο-αδειοδοτήσετε ή να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία συγκατάθεση θα είναι κατά τη δική μας αποκλειστική κρίση και χωρίς καμία υποχρέωση- οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση θα είναι άκυρη. Είμαστε ελεύθεροι να μεταβιβάσουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών της ως μέρος μιας συγχώνευσης.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση οποιασδήποτε ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά από τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στις εν λόγω αλλαγές.

Αποδοχή των παρόντων όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνία μαζί μας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 23 Δεκεμβρίου 2020.

elΕλληνικά
Αντιγραφή συνδέσμου