Celebration.com práve na predaj

Ponáhľajte sa! Získajte túto prémiovú doménu ešte dnes, než navždy zmizne...

Prémiový názov domény vedie k viac predaja pre vašu firmu s nižšími nákladmi na predaj ako u konkurencie.

Štatistiky o Celebration.com a kľúčovom slove "Celebration"

- 165 500 vyhľadávaní "Celebration" v službe Google za mesiac
- $.27 Náklady na kliknutie pre pozíciu #1 v službe Google
- Doména registrovaná od roku 1995
- Výkonný anglický slovník Doména .com

informácie poskytnuté službou Google Keyword Planner a Whois.com
  • Efektívnosť vašich marketingových dolárov s prémiovým názvom domény 95% 95%
  • Efektívnosť vašich marketingových dolárov BEZ prémiového názvu domény 10% 10%
  • Urobte ponuku

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Predávajúci a výhradný zástupca predstavujú jasný titul spoločnosti Celebration.com.

Predávajúci a výhradný zástupca neposkytujú žiadne iné vyhlásenia ani záruky týkajúce sa názvu domény. Predávajúci a Výhradný zástupca sa zriekajú všetkých vyhlásení a záruk, výslovných alebo implicitných, poskytnutých akejkoľvek osobe, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk týkajúcich sa kvality, vhodnosti, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia, hodnoty, právnej dostatočnosti alebo iných. Kupujúci a nadobúdatelia licencie sú zodpovední za vykonanie vlastnej náležitej starostlivosti.

sk_SKSlovenčina
DMCA.com Protection Status