Widget regiónu

Michael Gargiulo - CEO, VPN.com

Podľa: Michael Gargiulo, generálny riaditeľ spoločnosti VPN.com

Aktualizované: 17:03 ET Pi, 24. septembra 2021

Ako vložiť

Ak chcete vložiť widget, musíte najprv na svoju webovú stránku raz vložiť tento riadok kódu:


 

Ak chcete umiestniť vložiteľný widget na svoju webovú stránku, vytvorte div s class="vpn-widget" a type="[názov widgetu]"


 <div
  class="vpn-widget"
  type="geoip/region"
 ></div>

Voliteľné atribúty

 • trieda - Obsahujúcemu divu môžete podľa potreby priradiť ďalšie triedy css.
 • štýl – Because the widget is embedded in a <div> element you may specify your own styling for the contents of that div.
 • šírka - Ak chcete určiť veľkosť widgetu, zadajte atribút width. Výška sa vypočíta na základe zadanej šírky.
 • lang - Preložiť widget do konkrétneho jazyka, napr. en, it, es.

Internacionalizácia

V predvolenom nastavení sa na preklad každého widgetu použije jazyk prehliadača. Toto môžete prepísať pomocou voliteľného atribútu `lang`.

Styling

Widgety obsahujú vlastné individuálne štýly, ale môžete ich rozšíriť a prepísať pomocou CSS. Widgety sú zabalené do vlastného divu, ktorý bude umiestnený vo vnútri divu na vašej webovej stránke.

Ak chcete napríklad zmeniť nadpis widgetu na červený, urobte tak v štýle a priraďte triedu do obsahujúceho divu:


 <style>
  .red-header header {
    color: red;
  }
 </style>

 <div class="vpn-widget red-header" type="geoip/region">Načítanie...</div>
Načítanie...

Pomocou smernice !important css môžete natvrdo prepísať akýkoľvek štýl css.

sk_SKSlovenčina
DMCA.com Protection Status