Feltételek és kikötések

Feltételek és feltételek               

A VPN.com tiszteletben tartja az Ön magánéletét. NEM követeljük meg, hogy bejelentkezzen vagy vásároljon valamit ahhoz, hogy értéket kapjon a weboldalunkról. Felhasználási feltételeink a VPN.com weboldalra vonatkoznak, amely a következő címen található vpn.com/terms ÉS https://www.vpn.com/privacy-policy

AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET; HA NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA AZ OLDALT VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT. A GDPR ÉS A HELYI ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, TEKINTSE MEG ADATVÉDELMI IRÁNYELVÜNKET A https://www.vpn.com/privacy-policy WEBOLDALON.

A jelen általános szerződési feltételek ("Megállapodás") az Ön által a weboldal használatának általános feltételeit határozzák meg. VPN.com weboldal ("Weboldal" vagy "Szolgáltatás") és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, termékek, domain szolgáltatások és informatikai szolgáltatások (együttesen "Szolgáltatások"). A jelen Megállapodás jogilag kötelező érvényű Ön ("Felhasználó", "Ön" vagy "Ön") és a VPN.com LLC és/vagy Virtual Private Network LLC (együttesen "Társaság", "mi", "minket" vagy "miénk") között. A Weboldal és a Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Megállapodás feltételeit. Ha Ön egy vállalkozás vagy más jogi személy nevében köti meg a jelen Megállapodást, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az ilyen jogi személyt a jelen Megállapodásra kötelezze, amely esetben a "Felhasználó" "Ön" vagy "az Önök" kifejezések az ilyen jogi személyre vonatkoznak. Ha Ön nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen Megállapodás feltételeivel, akkor nem fogadhatja el a jelen Megállapodást, és nem férhet hozzá a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz, illetve nem használhatja azokat. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás az Ön és a Vállalat közötti szerződés, még akkor is, ha elektronikusan ezek a feltételek szabályozzák a Weboldal és a Szolgáltatások Ön általi használatát.

Számla és tagság

A Weboldal és a Szolgáltatások használatához legalább 13 évesnek kell lennie. A Weboldal és a Szolgáltatások használatával és a jelen Megállapodás elfogadásával Ön szavatolja és kijelenti, hogy legalább 13 éves. Ha fiókot hoz létre a Weboldalon, Ön felelős a fiókja biztonságának fenntartásáért, és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiók alatt történik, valamint minden egyéb, a fiókkal kapcsolatban tett intézkedésért. Az új fiókokat ellenőrizhetjük és felülvizsgálhatjuk, mielőtt Ön bejelentkezne és elkezdené használni a Szolgáltatásokat. Bármilyen hamis elérhetőségi adat megadása a fiókja megszüntetését eredményezheti. Köteles azonnal értesíteni minket a fiókja jogosulatlan használatáról vagy a biztonság egyéb megsértéséről. Nem vállalunk felelősséget az Ön által elkövetett cselekményekért vagy mulasztásokért, beleértve az ilyen cselekmények vagy mulasztások következtében felmerülő bármilyen jellegű károkat. Felfüggeszthetjük, letilthatjuk vagy törölhetjük fiókját (vagy annak bármely részét), ha úgy ítéljük meg, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás bármely rendelkezését, vagy ha magatartása vagy tartalma alkalmas arra, hogy jó hírnevünket és jó hírnevünket károsítsa. Ha a fenti okok miatt töröljük fiókját, Ön nem regisztrálhat újra a Szolgáltatásainkra. A további regisztráció megakadályozása érdekében letilthatjuk az Ön e-mail címét és internetprotokoll-címét.

Felhasználói tartalom

Nem vagyunk tulajdonosai semmilyen adatnak, információnak vagy anyagnak (együttesen: "Tartalom"), amelyet Ön a Szolgáltatás használata során a Weboldalra küld. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik minden benyújtott Tartalom pontosságáért, minőségéért, integritásáért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért és szellemi tulajdonjogáért vagy felhasználási jogáért. A Weboldalon az Ön által a Szolgáltatásaink használatával benyújtott vagy létrehozott Tartalmat figyelemmel kísérhetjük és felülvizsgálhatjuk. Ön engedélyt ad nekünk arra, hogy hozzáférjünk, másoljuk, terjesszük, tároljuk, továbbítsuk, átformáljuk, megjelenítsük és előadjuk az Ön felhasználói fiókjának Tartalmát, kizárólag az Ön számára nyújtott Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben. Ezen kijelentések vagy garanciák bármelyikének korlátozása nélkül jogunk van, de nem kötelességünk, hogy saját belátásunk szerint visszautasítsunk vagy eltávolítsunk bármely olyan Tartalmat, amely ésszerű véleményünk szerint sérti bármelyik irányelvünket, vagy bármilyen módon káros vagy kifogásolható. Ön továbbá engedélyt ad nekünk arra, hogy használjuk, sokszorosítsuk, adaptáljuk, VAGY módosítsuk. Az Ön által létrehozott vagy az Ön felhasználói fiókjában tárolt Tartalom terjesztése felhasználható kereskedelmi, marketing vagy bármilyen hasonló célra, az alábbi "Titoktartás" szakaszra is figyelemmel.

Az információ pontossága

A Weboldalon időnként előfordulhat, hogy a termékleírásokkal, árképzéssel, elérhetőséggel, promóciókkal és ajánlatokkal kapcsolatos információk tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokban található bármely hibát, pontatlanságot vagy hiányosságot kijavítsuk, és bármikor, előzetes értesítés nélkül (beleértve azt is, hogy Ön már leadta a megrendelését) megváltoztassuk vagy frissítsük az információkat, illetve töröljük a megrendeléseket, ha a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokban található bármely információ pontatlan. Nem vállalunk kötelezettséget a Weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, beleértve - korlátozás nélkül - az árinformációkat, kivéve, ha azt a törvény előírja. A weboldalon alkalmazott, meghatározott frissítési vagy frissítési dátum nem értelmezhető úgy, hogy a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon található összes információ módosítására vagy frissítésére került sor.

Kiadási irányelvek

MINDEN tartalom gyermek- és családbarát, valamint COPPA-konform. Kizárólag olyan tartalmakat talál, amelyek megfelelnek szigorú felülvizsgálati és közzétételi irányelveinknek. Minden cikk, áttekintés vagy lista szakértői vizsgálatot tartalmaz, amelyet a COPPA és a meglévő Webmester-irányelvek által előírtak szerint szakszerűen szerkesztünk. Tudjon meg többet a vpn.com/közzététel

Számlázás és fizetés

Minden Fél köteles minden díjat vagy költséget a számláján a díj vagy költség esedékességének és megfizetésének időpontjában hatályos díjak, költségek és számlázási feltételek szerint megfizetni. Amennyiben a Szolgáltatásokat ingyenes próbaidőszak alapján kínálják, a fizetésre az ingyenes próbaidőszak lejárta után, és nem a számlázási adatok megadásakor (amelyre az ingyenes próbaidőszak kezdete előtt lehet szükség) kerülhet sor. Ha az Ön által előfizetett Szolgáltatás automatikus megújítása engedélyezve van, akkor az Ön által kiválasztott időtartamnak megfelelően automatikusan felszámításra kerül. Ha megítélésünk szerint az Ön vásárlása magas kockázatú tranzakciónak minősül, akkor megköveteljük, hogy bemutassa nekünk érvényes, hatósági igazolvánnyal ellátott fényképes személyi igazolványának másolatát, és esetleg a vásárláshoz használt hitel- vagy betéti kártyára vonatkozó legutóbbi bankszámlakivonat másolatát. Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatásokat és a Szolgáltatás árazását bármikor megváltoztassuk. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy visszautasítsuk az Ön által leadott megrendeléseket. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások kiterjedhetnek az ugyanazon ügyfélszámla, ugyanazon hitelkártya által vagy ugyanazon ügyfélszámla alatt leadott megrendelésekre és/vagy azokra a megrendelésekre, amelyek ugyanazt a számlázási és/vagy számlázási címet/telefonszámot használják, amelyet a megrendelés leadásakor adtak meg.

A szolgáltatási tranzakció befejezésének vagy a domain átruházásának visszaigazolását követően az $1,000.00 USD feletti tranzakciók véglegesek. Nincs visszatérítés, nincs csere, és nincs visszatérítés, kivéve, ha másképp nem jelezzük, VAGY hacsak nem a harmadik fél szolgáltatása biztosítja.

Tulajdonosi kör és partnerek

A VPN.com tulajdonosa a VPN.com LLC, egy georgiai LLC. Információinkat és szakértelmünket 100% ingyenesen kínáljuk. Bizonyos tranzakciók esetén jutalékot kaphatunk, ha a linkjeink vagy űrlapjaink használatával történik a vásárlás. Közvetlen linkeket vagy részleteket adhatunk Önnek harmadik fél szolgáltatásaiból, vagy partnerprogramokból, ajánlatokból vagy partnerségekből. Hacsak nincs egyértelműen feltüntetve, a VPN.com NEM tulajdonosa vagy üzemeltetője a felsorolt termékeknek vagy szolgáltatásoknak.

Harmadik fél szolgáltatásai

Ha úgy dönt, hogy engedélyezi, hozzáfér vagy használja a harmadik fél szolgáltatásait, vegye figyelembe, hogy az ilyen egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és azok használatára kizárólag az ilyen egyéb szolgáltatások feltételei vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan, azok tartalmát vagy az adatok (beleértve az Ön adatait) kezelésének módját, illetve az Ön és az ilyen egyéb szolgáltatások szolgáltatója közötti bármilyen interakciót. Ön visszavonhatatlanul lemond az ilyen egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Vállalattal szembeni követelésekről. A Vállalat nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen egyéb szolgáltatások engedélyezése, elérése vagy használata, illetve az ilyen egyéb szolgáltatások adatvédelmi gyakorlatára, adatbiztonsági folyamataira vagy egyéb szabályzataira való támaszkodás okoz vagy állítólagosan okoz, illetve amely az Ön által vagy azzal összefüggésben keletkezik. Előfordulhat, hogy Önnek regisztrálnia kell az ilyen egyéb szolgáltatásokra, vagy be kell jelentkeznie azok platformjain. Bármely más szolgáltatás engedélyezésével Ön kifejezetten engedélyezi, hogy a Vállalat az Ön adatait az ilyen más szolgáltatás használatának vagy engedélyezésének megkönnyítéséhez szükséges módon nyilvánosságra hozza.

A Társaság nem tudja és nem is tudja ellenőrizni, hogy harmadik felek végrehajtanak-e egy tranzakciót. További kockázatok merülnek fel a külföldi állampolgárokkal, kiskorú személyekkel, illetve hamis színleléssel vagy megtévesztő állítással eljáró személyekkel folytatott ügyletekből, amelyek mindegyike kizárólag a vevőt vagy az eladót terheli. A Vállalat arra ösztönzi Önt, hogy az ésszerű és biztonságos üzleti gyakorlatot ugyanúgy alkalmazza, mint bármely más kereskedelmi tevékenység során. Ahol ez alkalmazható, a Vállalatnak minden fél engedélyezi, hogy az Eladó Szolgáltatásainak tulajdonjogát vagy birtoklását átvegye, mielőtt a Szolgáltatások átkerülnének a vevőhöz.

Üzemidő garancia

Szolgáltatásunk rendelkezésre állási idejére havonta 99% rendelkezésre álló időt garantálunk. A szolgáltatás üzemidő-garancia nem vonatkozik a szolgáltatás megszakadására, amelyet a következők okoznak: (1) az általunk időről időre elvégzett időszakos tervezett karbantartások vagy javítások; (2) az Ön vagy az Ön tevékenységei által okozott megszakítások; (3) a Szolgáltatás alapvető funkcióit nem érintő kiesések; (4) az ellenőrzésünkön kívül eső vagy ésszerűen előre nem látható okok; és (5) bizonyos programozási környezetek megbízhatóságával kapcsolatos kiesések.

Biztonsági mentések

Rendszeresen biztonsági mentéseket készítünk a Honlapról és annak Tartalmáról, azonban ezek a biztonsági mentések kizárólag saját adminisztratív céljainkat szolgálják, és semmiféle garanciát nem jelentenek. Ön felelős saját adatai biztonsági mentésének fenntartásáért. Nem nyújtunk semmiféle kártérítést az elveszett vagy hiányos adatokért abban az esetben, ha a biztonsági mentések nem működnek megfelelően. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a teljes és pontos biztonsági mentések biztosítása érdekében, de nem vállalunk felelősséget ezért a kötelezettségért.

Hirdetések

A Weboldal és a Szolgáltatások használata során Ön levelezésbe léphet a hirdetőkkel vagy szponzorokkal, illetve részt vehet azok promócióiban, amelyek a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül mutatják be áruikat vagy szolgáltatásaikat. Bármilyen ilyen tevékenység, valamint az ilyen tevékenységhez kapcsolódó feltételek, garanciák vagy nyilatkozatok kizárólag Ön és az adott harmadik fél között jönnek létre. Nem vállalunk felelősséget, kötelezettséget vagy felelősséget az Ön és az ilyen harmadik fél közötti ilyen levelezésért, vásárlásért vagy promócióért.

Linkek más forrásokhoz

Bár a Weboldal és a Szolgáltatások más forrásokra (például weboldalakra, mobilalkalmazásokra stb.) mutató linkeket tartalmazhatnak, sem közvetlenül, sem közvetve nem sugallunk semmilyen jóváhagyást, társulást, szponzorálást, jóváhagyást vagy kapcsolódást a linkelt forrásokhoz, kivéve, ha ez kifejezetten nem szerepel a jelen dokumentumban. A Weboldalon található linkek némelyike "affiliate link" lehet. Ez azt jelenti, hogy ha Ön rákattint a linkre és megvásárol egy terméket, a Vállalat partneri jutalékot kap. Nem vagyunk felelősek a vállalkozások vagy magánszemélyek ajánlatainak vagy forrásainak vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát azok tartalmáért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget más harmadik felek tevékenységeiért, szolgáltatásaiért és tartalmáért. A Webhelyen és a Szolgáltatásokon található linkeken keresztül elérhető bármely erőforrás jogi nyilatkozatát és egyéb felhasználási feltételeit gondosan át kell tanulmányoznia. A más, webhelyen kívüli erőforrásokra való hivatkozás saját felelősségére történik.

Tiltott felhasználások

A Megállapodásban meghatározott egyéb feltételeken túlmenően tilos a Weboldal és a Szolgáltatások, illetve a Tartalom használata: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) arra, hogy másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy azokban való részvételre szólítson fel; (c) arra, hogy nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami előírásokat, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket sértsen; (d) arra, hogy szellemi tulajdonjogainkat vagy mások szellemi tulajdonjogait megsértse, vagy azokkal ellentétesen járjon el; (e) zaklatni, visszaélni, sértegetni, bántani, rágalmazni, becsmérelni, becsmérelni, megfélemlíteni vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján megkülönböztetni; (f) hamis vagy félrevezető információkat benyújtani; (g) vírusokat vagy bármilyen más típusú rosszindulatú kódot feltölteni vagy továbbítani, amely bármilyen módon befolyásolja vagy befolyásolhatja a Weboldal és a Szolgáltatások, harmadik fél szolgáltatásai és Szolgáltatások vagy az Internet működését vagy működését. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások használatának megszüntetésére a tiltott felhasználási módok bármelyikének megsértése esetén.

Szellemi tulajdonjogok

"Szellemi tulajdonjogok": minden olyan jelenlegi és jövőbeli jog, amelyet törvény, szokásjog vagy méltányosság alapján a szerzői jog és a kapcsolódó jogok, védjegyek, formatervezési minták, szabadalmak, találmányok, jó hírnév és az átruházásért való perlés joga, a találmányokhoz fűződő jogok, a felhasználási jogok és minden egyéb szellemi tulajdonjogok területén vagy azokkal kapcsolatban biztosítanak, minden esetben, függetlenül attól, hogy bejegyzett vagy be nem jegyzett, és beleértve az ilyen jogok és minden hasonló vagy azzal egyenértékű jog vagy védelmi forma, valamint a szellemi tevékenység bármely más eredménye, amely a világ bármely részén jelenleg vagy a jövőben fennáll vagy fenn fog állni, kérelmezésére és megadására irányuló valamennyi kérelmet és jogot, valamint az ilyen jogok elsőbbségének igénylésére vonatkozó jogokat. Ez a megállapodás nem ruházza át Önnek a VPM.com LLC vagy harmadik felek tulajdonában lévő szellemi tulajdont, és az ilyen tulajdonhoz fűződő minden jog, jogcím és érdekeltség (a felek között) kizárólag a Vállalatnál marad. A Weboldallal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt valamennyi védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó a Vállalat vagy annak licencadói védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Weboldallal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei lehetnek. A Weboldal és a Szolgáltatások használata nem biztosít Önnek semmilyen jogot vagy engedélyt a Vállalat vagy harmadik felek védjegyeinek reprodukálására vagy más módon történő felhasználására.

A "VPN.COM" NÉV, A VPN.COM LOGÓ, A "VPN.COM" MÁRKANÉV ÉS MÁS VPN.COM VÉDJEGYEK A VPN.COM LLC TULAJDONÁT KÉPEZIK. HACSAK KIFEJEZETTEN MÁSKÉPP NEM JELEZZÜK, A TERMÉKKÉPEKBEN ÉS LEÍRÁSOKBAN SZEREPLŐ MINDEN SZELLEMI TULAJDONJOG, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A SZERZŐI JOGOKAT ÉS A VÉDJEGYEKET, AZ ILYEN TULAJDONJOGOK TULAJDONOSAIT ILLETI MEG. A VPN.COM-ON HARMADIK FELEK JOGAINAK VAGY VÉDJEGYEINEK MINDEN FELHASZNÁLÁSA ENGEDÉLLYEL VAGY TISZTESSÉGES FELHASZNÁLÁSSAL TÖRTÉNIK.

Elválaszthatóság

A jelen Megállapodásban foglalt valamennyi jog és korlátozás csak annyiban gyakorolható, alkalmazható és kötelező erejű, amennyiben nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat, és a szükséges mértékben korlátozható, hogy ne tegye a jelen Megállapodást jogellenessé, érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése vagy annak bármely része az illetékes bíróság által jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a felek szándéka szerint a fennmaradó rendelkezések vagy azok részei képezik megállapodásukat a jelen Megállapodás tárgyát illetően, és az összes fennmaradó rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.

Vitarendezés

A jelen Megállapodás létrejöttére, értelmezésére és teljesítésére, valamint az abból eredő bármely jogvitára Georgia állam anyagi és eljárási törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós jogra vonatkozó törvényeket. A Vállalat és a felek megállapodnak abban, hogy a választott bíróság lesz a kizárólagos fórum és jogorvoslati lehetőség a jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos viták esetében, beleértve a jelen megállapodás érvényességével, értelmezésével, megsértésével, megszegésével vagy megszüntetésével kapcsolatos vitákat is. A jelen megállapodás szerinti választottbírósági eljárásra a Georgia állambeli Atlantában kerül sor, az Amerikai Választottbírósági Szövetség legfrissebb hatályos kereskedelmi választottbírósági szabályzata szerint. A választottbírósági eljárásról egyetlen választottbíró dönt, és a választottbíró Georgia állam törvényeinek és jogelveinek alkalmazásával dönt. Mindkét félnek jelen kell lennie Georgia államban ahhoz, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeinek eleget tegyen. Mindkét fél beleegyezik abba, hogy aláveti magát bármely ilyen választottbíró vagy választottbírósági eljárás kizárólagos személyes joghatóságának. Ön ezennel lemond az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogáról a jelen megállapodásból vagy bármely vállalati szolgáltatási megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely eljárásban. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem vonatkozik a jelen megállapodásra.

Megbízás

Ön nem ruházhatja át, nem adhatja tovább, nem adhat allicencet vagy más módon nem ruházhatja át vagy nem delegálhatja a jelen szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit részben vagy egészben a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, amely hozzájárulás a mi kizárólagos belátásunk szerint és kötelezettség nélkül történik; bármely ilyen átruházás vagy átruházás érvénytelen. Szabadon engedményezhetjük a jelen szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit, részben vagy egészben, bármely harmadik félre az összes vagy lényegében az összes eszköz vagy részvény eladásának részeként, egy egyesülés részeként.

Bizalmasság

Ön köteles bizalmasan kezelni minden adatot, információt és anyagot, beleértve többek között a számítógépes szoftvereket, adatokat, információkat, adatbázisokat, protokollokat, referencia implementációkat, dokumentációt, funkcionális és interfész specifikációkat, ügyfélinformációkat, árinformációkat, marketinginformációkat és egyéb, a Szolgáltatási feltételek tárgyával kapcsolatos információkat, akár írásban, akár továbbítva, akár szóban, beleértve, de nem kizárólagosan az URL-címeket, paramétereket, jelentett adatokat, bruttó bevételi adatokat, nettó bevételi adatokat, a Vállalat által Önnek kifizetett összegeket, valamint a szolgáltatás megjelenését és működését. A Vállalattal kötött $1,000 feletti tranzakciókra vonatkozóan a Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül minden fél nem tehet semmilyen nyilatkozatot semmilyen médiumban.

Amerikai exporttörvények

Ez az oldal és az itt található szolgáltatások az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának, a Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatalának ("OFAC"), a Külügyminisztériumnak és az Egyesült Államok egyéb hatóságainak (együttesen: "amerikai exporttörvények") exporttörvényei, -korlátozásai, -rendelkezései és közigazgatási aktusai hatálya alá tartoznak. A felhasználók nem használhatják az ezen az oldalon található szolgáltatásokat olyan technikai információk vagy adatok gyűjtésére, tárolására vagy továbbítására, amelyek az Egyesült Államok kiviteli törvényei szerint ellenőrzés alatt állnak. A felhasználók nem exportálhatják vagy reexportálhatják, illetve nem engedélyezhetik az ezen az oldalon található szolgáltatásokat az Egyesült Államok exporttörvényeinek megsértésével. Az ezen az oldalon található szolgáltatások egyike sem tölthető le vagy más módon exportálható vagy re-exportálható (i) olyan országba (vagy olyan ország állampolgára vagy lakosa számára), amellyel az Egyesült Államok kereskedelmi embargót rendelt el; vagy (ii) olyan személyeknek, akik szerepelnek az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának a különlegesen kijelölt állampolgárokat tartalmazó listáján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának a megtagadott személyek listáján vagy bármely más, az Egyesült Államok exporttörvényei szerinti megtagadott felek listáján. A jelen webhely és a jelen webhelyen található szolgáltatások használatával Ön elfogadja a fentieket, és kijelenti és garantálja, hogy Ön nem állampolgára vagy lakosa, nem tartózkodik, nem tartózkodik vagy nem áll ellenőrzése alatt semmilyen korlátozás alá eső országban; és nem szerepel semmilyen megtagadott személyek listáján; és Ön vállalja, hogy betartja az Egyesült Államok összes kiviteli törvényét (beleértve a "bojkottellenes", "kváziexport" és "kvázie-reexport" szabályozást). Ha Ön más országból vagy joghatóságból lép be erre az oldalra vagy az itt található szolgáltatásokra, akkor ezt saját kezdeményezésére teszi, és Ön felelős az adott joghatóság helyi törvényeinek betartásáért, amennyiben és amilyen mértékben ezek a helyi törvények alkalmazandók, és nem ellentétesek az Egyesült Államok kiviteli törvényeivel. Ha az ilyen törvények ellentétesek az Egyesült Államok kiviteli törvényeivel, Ön nem férhet hozzá ehhez az oldalhoz vagy az ezen az oldalon található szolgáltatásokhoz. A jelen szakasz szerinti kötelezettségek a jelen Megállapodás, illetve a jelen webhely vagy az ezen a webhelyen található szolgáltatások Ön általi használatának megszűnése vagy lejárta után is fennmaradnak.

A helyi törvényeknek való megfelelés

A vállalat nem vállal felelősséget vagy garanciát azért, hogy az ezen az oldalon elérhető tartalom vagy az ezen az oldalon található szolgáltatások minden országban vagy joghatóságban megfelelőek, és tilos az ezen az oldalon található tartalomhoz vagy az ezen az oldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés olyan országokból vagy joghatóságokból, ahol a tartalom illegális. Azok a felhasználók, akik úgy döntenek, hogy hozzáférnek ehhez az oldalhoz vagy az ezen az oldalon található szolgáltatásokhoz, felelősek a helyi törvények, szabályok és előírások betartásáért.

A jelen Megállapodás és a kapcsolódó dokumentumok alapján a Vállalatnak fizetendő tranzakciók és díjak nem tartalmazzák az alkalmazandó külföldi, amerikai, állami, állami, helyi forgalmi vagy használati, hozzáadottérték- vagy más hasonló tranzakciós adókat ("Adók") és illetékeket, kivéve, ha másként nem jelezzük.

Kormányzati felhasználás

Ha Ön az Egyesült Államok kormányának egyik ága vagy ügynöksége, a következő rendelkezés alkalmazandó. Ez az oldal, a kód, a tartalom, a szolgáltatások és a kísérő dokumentáció "kereskedelmi számítógépes szoftver" és "kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentáció", ahogyan ezeket a kifejezéseket a 48 C.F.R. 12. pontja használja.212 (SEPT 1995) értelmében, és a kormány számára (i) a 48 C.F.R. 12.212-ben meghatározott politikával összhangban polgári ügynökségek általi vagy nevében történő beszerzésre; vagy (ii) a 48 C.F.R. 227.7202-1-ben (JUN 1995) és 227.7202-3-ban (JUN 1995) meghatározott politikával összhangban a Védelmi Minisztérium egységei általi vagy nevében történő beszerzésre. Az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei alapján fenntartott, nem publikált jogok.

A felelősség korlátozása

A Vállalat vagy a SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN JOGOSULT HARMADIK FELEK SEMMELYIK FELTÉTELBEN NEM VÁLLALKOZHATÓK AZ ÖN SZÁMÁRA semmilyen különleges, közvetett, véletlen, véletlenszerű, büntetőjogi, kivételes vagy következményes kárért, VAGY A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBŐL VAGY EGYÉB DOKUMENTUMOKBÓL FOLYTATÓ KÁRT, még akkor sem, ha a Vállalat vagy az említett harmadik fél kedvezményezettje értesítve volt az ilyen károk lehetőségéről. A SZOLGÁLTATÁS KÉSEDELME VAGY MEGSZAKADÁSA; AZ ADATOK NEM VAGY TÉVES KÉZBESÍTÉSE; HIBÁK, KIHAGYÁSOK VAGY TÉVES ÁLLÍTÁSOK A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ALAPJÁN NYÚJTOTT BÁRMELY ÉS MINDEN INFORMÁCIÓBAN; ÉS JOGSÉRTÉS. A Vállalatnak az Önnel szemben a SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK SZERZŐDÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉVEL VAGY MEGSZIGORÍTÁSÁVAL KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGE AZ ÖN DOMAIN NÉV(ek)re VONATKOZÓAN AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁVAL KERESZTÜL ELŐZŐ EGY (1) HÓNAPBAN BEVETT ÉS ELISMERT VÁLLALKOZÓ BRUTTÓBEVÉTELRE KORLÁTOZIK. ÖN ELFOGADJA, HOGY ÖN ÉS A VÁLLALAT A KOCKÁZATMEGOSZTÁS SORÁN ERRE A RENDELKEZÉSRE TÁMASZKODOTT, ÉS HOGY ENNEK HIÁNYÁBAN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK GAZDASÁGI FELTÉTELEI LÉNYEGESEN ELTÉRŐEK LENNÉNEK. EZ A SZAKASZ ELVÁLASZTHATÓ, ÉS A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MEGSZŰNÉSE VAGY LEJÁRTA UTÁN IS FENNMARAD. ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN EGYIK FÉL SEM FELELŐS A MÁSIK FÉLLEL SZEMBEN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉBŐL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁRÉRT.

NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK

MINDEGYIK FÉL KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY MINDEGYIKÜK RENDELKEZIK AZ E MEGÁLLAPODÁS ÉS BÁRMELY MÁS VONATKOZÓ DOKUMENTUM SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEIK JOGSZERŰ VÉGREHAJTÁSÁHOZ, ÁTADÁSÁHOZ ÉS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VALAMENNYI SZÜKSÉGES FELHATALMAZÁSSAL ÉS HATÁSKÖRREL.

ÖN TOVÁBBÁ KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY A VÁLLALAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ MÓDON HASZNÁLJA.

AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁS DOMAIN NEVET FOGLAL MAGÁBAN, A VÁLLALAT KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY MINDEN EGYES SZOLGÁLTATÁS ÉS/VAGY DOMAIN NÉV(EK) MEGFELELŐEN BE VAN JEGYEZVE; ÉS HOGY A BEJEGYZÉS TELJES EGÉSZÉBEN ÁTKERÜL ÖNRE. A CÉG ÁLTALI KIFIZETÉST ÉS AZ ÁTUTALÁS ELLENŐRZÉSÉT KÖVETŐEN ÖN LESZ AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK KIZÁRÓLAGOS ÉS HIVATALOS REGISZTRÁLÓJA, AMINT A DOMAIN ÁTKERÜL AZ ÖN KIJELÖLT SZÁMLÁJÁRA.

-A VÁLLALAT VÁLLALJA TOVÁBBÁ, HOGY A FIZETÉS ELLENŐRZÉSE UTÁN HALADÉKTALANUL BIZTOSÍTJA A DOMAIN NÉV ÁTRUHÁZÁSÁT. EZ A FOLYAMAT AZONNAL MEGKEZDŐDIK, ÉS 5-14 NAPOT VEHET IGÉNYBE.

-HA A DOMAIN NÉV ÁTUTALÁSA AZ ÖN ÁLTAL MEGJELÖLT SZÁMLÁRA NEM TÖRTÉNIK MEG A FIZETÉSTŐL SZÁMÍTOTT 14 NAPON BELÜL, TELJES VISSZATÉRÍTÉST KAPKIVÉVE, HA ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM ÁLLAPODTAK MEG.

MINDEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ ÉS ADAT, AMELYET A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTUNK, "AHOGY VAN" ÉS "AHOL VAN", ÉS MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A VÁLLALAT KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A HARMADIK FÉL JOGAINAK NEM MEGSÉRTÉSÉRE, VALAMINT A TECHNIKAI TÁMOGATÁS MINŐSÉGÉRE ÉS ELÉRHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS NEM FELEL AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSÉT VAGY EGYÉB TULAJDONÁT ÉRINTŐ KÁROKÉRT VAGY VÍRUSOKÉRT, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKNAK A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK SZERINTI HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZNEK. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A VÁLLALAT NEM KÉPVISELI, NEM SZAVATOLJA ÉS NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL VAGY AZ ÖN DOMAINNEVE(I)N KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓ VAGY ADAT MENTES LESZ A VÍRUSOK, FÉRGEK, TRÓJAI FALOVAK VAGY HASONLÓ SZOFTVEREK FERTŐZÉSÉTŐL; HOGY A PARKOLT DOMAINNÉV(EK)EN KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓ VAGY ADAT MENTES LESZ A FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ VAGY EGYES SZEMÉLYEK ÁLTAL KIFOGÁSOLHATÓNAK ÍTÉLT ANYAGOKTÓL; HOGY A VÁLLALAT ÁLTAL NYÚJTOTT FUNKCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGOSAK, IDŐSZERŰEK, MEGSZAKÍTÁS- VAGY HIBAMENTESEK LESZNEK, VAGY HOGY AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK; HOGY A VÁLLALAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY ELVÁRÁSAINAK; HOGY A VÁLLALAT ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN KONKRÉT HARDVERREL, SZOFTVERREL, RENDSZERREL VAGY ADATTAL EGYÜTT MŰKÖDNEK; VAGY HOGY ÖN ÉRTESÍTÉSEKET, EMLÉKEZTETŐKET VAGY RIASZTÁSOKAT KAP A VÁLLALATTÓL BÁRMILYEN ESEMÉNYRŐL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A VÁLLALAT NEM TUDJA ÉS NEM IS ELLENŐRZI, HOGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKNAK A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK SZERINTI HASZNÁLATA SÉRTI-E MÁSOK TÖRVÉNYES JOGAIT.

A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA SORÁN A VÁLLALAT JUTALÉKOT KAPHAT. A VÁLLALAT NEM KIZÁRÓLAGOS FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKÉNT JÁR EL, ÉS A VÁLLALAT SZOLGÁLTATÁSAINAK VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN NEM ÁLL FENN KÖZÖS VÁLLALAT, PARTNERSÉG VAGY MUNKAVISZONY ÖN ÉS A VÁLLALAT, ILLETVE ÖN ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSAI KÖZÖTT. ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÖNNEL SZEMBENI MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGÜNK NEM HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A VÁLLALATNAK KÖZVETLENÜL KIFIZETETT ÖSSZEGET. ÖN BELEEGYEZIK, HOGY LEMOND MINDEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRIGÉNYRŐL.

A VÁLLALAT, A HIRDETŐK ÉS/VAGY LICENCADÓI EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT A JELEN WEBHELYRE, A JELEN WEBHELYEN TALÁLHATÓ VAGY ANNAK HASZNÁLATA SORÁN KAPOTT INFORMÁCIÓKRA, A JELEN WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FORGALOMBAN VALÓ ALKALMAZHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGCÍM ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG MINDEN KIFEJEZETT, TÖRVÉNYES ÉS HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT.

A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DOMAIN NEVEK A VÉDJEGY- ÉS EGYÉB TÖRVÉNYEK HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK, ÉS A VÁSÁRLÁS ELŐTT ÁT KELL NÉZNIE A HELYI TÖRVÉNYEKET, VAGY FEL KELL VENNIE EGY ÜGYVÉDET, HOGY MEGFELELŐEN ELVÉGEZZE A SZOLGÁLTATÁS JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁT A SZOLGÁLTATÁS TERVEZETT HASZNÁLATÁNAK JOGSZERŰSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN.

Kártalanítás

Ön saját költségén kártalanítja, védi és mentesíti a Vállalatot és a Szolgáltatási Feltételek bármely harmadik fél kedvezményezettjét, valamint azok alkalmazottait, igazgatóit, tisztségviselőit, képviselőit, ügynökeit és kapcsolt vállalkozásait minden olyan követeléssel, perrel, keresettel vagy egyéb eljárással szemben, amelyet Ön vagy más személy a Vállalat vagy a Szolgáltatási Feltételek bármely harmadik fél kedvezményezettje ellen indított a Szolgáltatások működéséből eredő vagy abból eredő követelés vagy állítólagos követelés alapján; a Szolgáltatási Feltételekből eredő bármely követelés vagy állítólagos követelés; harmadik fél olyan követelése, amely harmadik fél szerzői jogát, üzleti titkát vagy védjegyét sérti; vagy a Szolgáltatási Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások Ön által a Szolgáltatási Feltételekkel ellentétes vagy azokat sértő módon történő használata. Ön nem köthet semmilyen ilyen követeléssel kapcsolatos egyezséget vagy kompromisszumot a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelyet nem tagadhat meg indokolatlanul. Az Ön e szakasz szerinti kötelezettsége kiterjed minden költségre, kárra és kiadásra, beleértve, de nem kizárólagosan, a Vállalat ellen megítélt vagy más módon felmerült tényleges ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek bármely követeléssel, perrel, eljárással vagy eljárással kapcsolatban vagy azokból erednek.

Változások és módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a jelen Megállapodást vagy annak a Webhelyre és a Szolgáltatásokra vonatkozó feltételeit, a jelen Megállapodás frissített változatának a Webhelyen történő közzétételével egyidejűleg. Ha így teszünk, a frissített dátumot az oldal alján fogjuk felülvizsgálni. A Weboldal és a Szolgáltatások ilyen módosítások után történő további használata a módosítások elfogadásának minősül.

E feltételek elfogadása

Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen Megállapodást, és elfogadja annak valamennyi feltételét. A Honlap és a Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás kötelező érvényű. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodás feltételeinek betartásával, akkor nem jogosult a Weboldal és a Szolgáltatások elérésére és használatára.

Kapcsolatfelvétel

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, hogy többet megtudjon a jelen megállapodásról, vagy kapcsolatba kíván lépni velünk a megállapodással kapcsolatos bármely kérdésben, küldjön e-mailt a következő címre [email protected].

Ezt a dokumentumot legutóbb 2022. augusztus 14-én frissítették.

Ez a dokumentum 2017. január 30-án készült.

 

 

hu_HUMagyar